Bronzová reliéfní náprsní destička římského pancíře z Hradiska u Mušova


Bronzová reliéfní náprsní destička římského pancíře z Hradiska u Mušova

Roku 1976 byl na východním svahu Hradiska u Mušova kousek od základů zděných budov již dříve odkrytých A. Gnirsem objeven jeden z nejzajímavějších římských nálezů z této oblasti – bronzová zdobená spojovací náprsní destička římského pancíře (šupinového nebo kroužkového). Stejně jako většina ostatních nálezů z této lokality pochází z 2. poloviny 2. století n. l. a má spojitost s pobytem římských vojsk na území České republiky v průběhu tzv. markomanských válek. Soudě dle zdobení pravděpodobně patřila některému z jezdců X. legie Gemina Pia Fidelis (viz níže).

Destička má obdélný tvar o stranách 18 x 8 cm s výřezem v horní části. Jak již zmíněno, je vyrobena z tenkého bronzového plechu s reliéfním zdobením. V horní části je obrázek orla, tedy typický symbol legií, který se ve vojenském kontextu vyskytuje velice často. Následuje hlavní výjev znázorňující jednoho z Dioskurů vedoucího koně, který zde vystupuje jako ochránce a patron římských jezdců. Ve spodní části je pak vyobrazen býk, což byl již od dob Caesarových znak X. legie Geminy. Mezi obrazy Dioskura a býka se nacházejí dva nápisy, které nám podávají o destičce další informace. Především je to zřetelný a pečlivě vyvedený text LEG X oddělující pole Dioskura a býka. Pod ním již v poli s vyobrazením býka lze při pečlivém pozorovnání spatřit bodově vyražený nápis BRVTI (na fotce bohužel velmi špatně viditelný), který pravděpodobně vznikl později než nápis první. Podobné nápisy na vojenské výzbroji jsou zcela běžné. Oba nám označují jednotku, ke které majitel zbroje patřil – sloužil tedy v X. legii (bez pochyby je tu myšlena legio X Gemina Pia Fidelis, která v té době sídlila ve Vindoboně) a v oddíle, jehož velitelem byl jistý Brutius. Hlavní výjevy jsou doplněny drobnými tepanými zdobnými detaily (nejvýrazněji v tomto ohledu působí lemování okrajů destičky).

lemování okrajů destičky

lemování okrajů destičky
> BRVTI

V současné době je možné destičku společně s dalšími nálezy z této oblasti obdivovat v Regionálním muzeu v Mikulově.Použitá literatura:

Musil, J.: Část slavnostního pancíře jezdce X. legie geminy, Studia Hercynia I, 1997, s. 48–52.


Upraveno 31. 5. 2008 – přidány obrázky s detaily nápisu BRVTI
Vystaveno 5. 1. 2008