Obsah těchto webových stránek je poskytován v rámci licence Creative Commons BY-NC-ND. Můžete jej kopírovat a dále šířit za přepokladu, že vždy jasně a viditelně uvedete původního autora díla a odkaz na původní webové stránky. Bez povolení autora nesmíte obsah využívat pro komerční účely a nesmíte ho také pozměňovat, doplňovat a využívat v jiných dílech.

Upozorňuji také, že na některé části obsahu těchto webových stránek se výše uvedená licence nevztahuje. Jedná se především o různé fotografie a obrázky třetích stran, na které autorská práva nevlastním, a nemohu je tedy dále poskytovat. K použití těchto částí obsahu je nutné vyžádat si svolení původního autora. Pokud byste byli na pochybách, kterých částí obsahu se to týká, kontaktujte mě.