Články

English version

Prétoriánská garda

Caesar a jeho armáda

Legio X Gemina

Římské vojsko v době Iustinianově

Římské vojsko na území ČR

Clades Variana – Varova porážka v Teutoburském lese

Bitva u Karrh a parthští lučištníci
Titus Labienus – Caesarův nejlepší legát i zarytý nepřítel

Zázračný déšť Marka Aurelia

Marcus Valerius MaximianusPseudo-Hyginus: De munitionibus castrorum