Přehled Caesarových legií v Galii

Podle Keppie, L.: The Making of the Roman Army: From Republic to Empire, London, 1998.


Rok: 59 př. n. l.
Počet legií: 4
Legie: VII, VIII, IX, X
Poznámka: Tyto legie měl Caesar k dispozici, když se ujal správcovství Galie a Illýrie.

Rok: 58 př. n. l.
Počet legií: 6
Legie: VII, VIII, IX, X, XI, XII
Poznámka: Vytvořeny 2 nové legie – XI, XII – kvůli hrozbě migrujících Helvetiů.

Rok: 57 př. n. l.
Počet legií: 8
Legie: VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV
Poznámka: Znepokojen protiřímskými náladami mezi Belgy vytvořil Caesar přes zimu 58/57 př. n. l. dvě nové legie – XIII a XIV.

Rok: 56 př. n. l.
Počet legií: 8
Legie: VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV

Rok: 55 př. n. l.
Počet legií: 8
Legie: VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV

Rok: 54 př. n. l.
Počet legií: 8
Legie: VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV
Poznámka: V zimě 54/53 př. n. l. zaútočili Eburoni na zimní tábor XIV. legie a dalších pěti kohort a v následných bojích všechny římské síly zničili.

Rok: 53 př. n. l.
Počet legií: 10
Legie: I, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV
Poznámka: Caesar rychle opět zvýšil svoje síly. Vytvořil dvě legie – jedna z nich dostala číslo XIV a nahradila v zimě zničenou legii, druhá pokračovala v číselné řadě číslem XV – a jednu legii (I) mu pro válku poskytl Pompeius.

Rok: 52 př. n. l.
Počet legií: 12
Legie: I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV
Poznámka: Roku 52 byla vytvořena VI. legie. Ke konci téhož roku vytvořil Caesar celkem 22 kohort galské domobrany v Galii Záalpské a ty s největší pravděpodobností tvořily základ legio V Alaudae.

Rok: 51 př. n. l.
Počet legií: 12
Legie: I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV

Rok: 50 př. n. l.
Počet legií: 10
Legie: V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV
Poznámka: Legio I byla navrácena Pompeiovi a s ní byla odeslána i legio XV pro jeho údajně plánované parthské tažení.

Nové legie byly rekrutovány pochopitelně většinou v zimních měsících z Caesarovy svěřených provincií. Především v Galii Předalpské měl Caesar zdroj občanů pro nábor do legií. Odvody konal jak jižně tak i severně od řeky Pádu, přestože obyvatelé severně od Pádu neměli plné římské občanství a požívali pouze statutu latinů. Z počátku byly nové legie tvořeny a vydržovány na Caesarovy vlastní náklady. Na konferenci v Luce roku 56 př. n. l. získal uznání pro legie XI–XIV, které byly poté již placeny ze státních prostředků. Později vytvořené legie však již zase byly plně vydržovány Caesarem. Během devíti let správcovství Galie Předalpské a Záalpské a Illýrie Caesar kromě podmanění Galie také vytvořil silné vojsko tvořené z velké části zkušenými, dlouho sloužícími, boji protřelými veterány, jejichž věrnost navíc patřila především jemu samému.Vystaveno 28. 12. 2008