Osud římských legionářů zajatých u Karrh a jejich údajná cesta do Číny – poznámky

Zpět na hlavní článek1. Plut. Crassus 31; Appian. B.C. II. 18, 49. Viz též hlavní článek o bitvě u Karrh.


2. Plut. Crassus 32.


3. Plin. N.H. VI. 18. 47.


4. Hor. Carm. III. 5. 5–12; překlad: R. Mertlík a J. Pokorný.


5. Florus II. 20. 4; Vell. Pater. II.82.


6. Sampson, G.: The Defeat of Rome: Crassus, Carrhae and the Invasion of the East, Barnsley, 2008, s. 183.


7. Plut. Antonius 46. 2 – 47. 2.


8. Plut. Antonius 37. 2, 40. 4.


9. Res Gestae 29; Cass. Dio LIV. 8; Iust. XLII. 5; Suet. Aug. 21. K. Weggen: Der lange Schatten von Carrhae. Studien zu M. Licinius Crassus, Hamburg, 2011, s. 105 se však domnívá, že požadovány a navráceny byly jen vojenské standarty, nikoliv zajatci.


10. Dubs, H. H.: A Roman city in ancient China, London, 1957; týž: A Roman city in ancient China, G&R 4.2, 1957, s. 139–148; týž: A Roman Influence upon Chinese Painting, CP 38.1, 1943, s. 13–19; týž: An Ancient Military Contact between Romans and Chinese, AJPh 62/3, 1941, s. 322–330; týž: A Military Contact between Chinese and Romans in 36 B.C., TP 36.1, 1948, s. 64–80.


11. Gruber, E.: The Origins of Roman Li-chien, 2007, s. 2 pozn.5, 19–20; Christopoulos, L.: Hellenes and Romans in Ancient China (240 BC – 1398 AD), Sino-Platonic Papers 230, Kobe, 2012, s. 3–4; Hulsewé, A. F. P.: China in Central Asia, Leiden, 1979, s. 117 pozn.275.


12. Christopoulos, L.: c. d., s. 42–50.


13. Matthew, Ch. A.: Greek Hoplites in an Ancient Chinese Siege, JAH 45, 2011, s. 17–37.


14. A pro tuto variantu argumentuje Matthew, Ch. A.: c. d.


15. Toho, že při pohledu z boku testudo rybí šupiny nepřipomíná, si všiml již Matthew, Ch. A. c. d., s. 22–23, ovšem neuvědomil si, že „střecha“ formace skutečně je tvořena překrývajícími se štíty, a tudíž může teoreticky připomínat rybí šupiny.


16. Matthew, Ch. A.: c. d., s. 24–25.


17. Viz též Matthew, Ch. A.: c. d., s. 23–24.


18. Na což upozornili již Raschke, M. G.: New Studies in Roman Commerce with the East, ANRW II 9.2, 1978, s. 681; Campbel, D. B.: Romans in China?, Exercitus 2/3, 1987, s. 38–39; Gruber, E.: c. d., 2007, s. 13-18; viz též, Matthew, Ch. A. c. d., s. 27.


19. Zhou, R. et al: Testing the hypothesis of an ancient Roman soldier origin of the Liqian people in northwest China: a Y-chromosome perspective, Journal of Human Genetics 52/7, 2007, s. 584–591.


20. „Work of fiction of moderate interest“, Raschke, M. G.: c. d., s. 681.


Zpět na hlavní článek
Vystaveno 9. 1. 2016